Send us mail
suma@epi.coop
Phone Number
+34 931 937 390

Política de Privacitat

  1. INFORMACIÓ A L’ USUARI

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

 

EPI ENERGIA PER LA IGUALTAT SCCL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals i per què ho fem?

 

Segons el formulari on hàgim obtingut les seves dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les següents finalitats:

En el formulari Contacte

 

  • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’ usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
  • Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

 

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’ anonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

A qui facilitem les seves dades personals?

 

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’ encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

 

Els drets que assisteixen a l’ USUARI són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’ accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:

EPI ENERGIA PER LA IGUALTAT SCCL. C/Primer de Maig, 1 3rB – 43870 Amposta (Tarragona). E-mail: suma@epi.coop

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, marcats amb un bifoca (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustades a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

 

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’ article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita,  lleial i transparent en relació amb l’ interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través d’EPI ENERGIA PER LA IGUALTAT SCCL. C/Primer de Maig, 1 3rB – 43870 Amposta (Tarragona). E-mail: suma@epi.coop

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

 

  1. INFORMACIÓ A L’ USUARI
Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

 

EPI ENERGIA PER LA IGUALTAT SCCL, en endavant, RESPONSABLE, informa l’USUARI que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo i Google+, que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679,  de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Per a què tractem les teves dades personals?

Fi del tractament: mantenir una relació entre l’USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les següents operacions: Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable

Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable Interactuar a través dels perfils oficials

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

 

Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l’ interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L’USUARI disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que s’hi publiqui, per tant, en el moment de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

El RESPONSABLE té accés i tracta aquella informació pública de l’ USUARI, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i únicament s’ incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la petició de l’ USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’ USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s’ indica en aquesta política de privacitat.

A qui facilitem les teves dades personals?

 

Comunicació de les dades: la informació facilitada per l’ USUARI a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloses les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’ USUARI utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d’ altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vol utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social llevat, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’ encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

 

Drets que assisteixen a l’ USUARI: només podran satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent

Dades de contacte per exercir els seus drets:

EPI ENERGIA PER LA IGUALTAT SCCL. C/Primer de Maig, 1 3rB – 43870 Amposta (Tarragona). E-mail: suma@epi.coop.

2. UTILITZACIÓ DEL PERFIL

El RESPONSABLE realitzarà les següents actuacions: Accés a la informació pública del perfil

Publicació al perfil de l’USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del RESPONSABLE Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social

Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’USUARI

L’USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d’ accedir a la seva configuració de privacitat.

3. PUBLICACIONS

L’USUARI, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar en aquest comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un USUARI.

L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

4. DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

L’accés i registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 18 anys. Per la seva banda, si l’ USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació.

El RESPONSABLE quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si l’USUARI és menor d’edat, no s’ha de registrar, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.