Send us mail
suma@epi.coop
Phone Number
+34 931 937 390

FAQ’s

Preguntes freq√ľents RD 56/2016

Les grans empreses (a partir de 250 treballadors o que tinguin un volum de negoci superior a 50 milions d’euros i, alhora, un balan√ß general superior a 43 milions d’‚ā¨).

Els grups de societats (definits segons el que estableix l’article 42 del Codi de Comer√ß) que, tenint en compte les magnituds agregades de totes les societats que formen el grup consolidat, compleixin els requisits de gran empresa.

L’ auditoria s’ ha de referir al 85% del consum total d’ energia del conjunt de les empreses del grup situades en territori de l’ estat espanyol.

La norma determina directrius i continguts de l’ auditoria, per√≤ no la sistem√†tica utilitzada per a la seva elaboraci√≥. Per tant, ha de ser l’auditor/a qui el descrigui i ho justifiqui.

L’ auditoria energ√®tica ha de tenir en compte tots els consums d’ energia existents que procedeixen de l’ empresa.

Abastaran un examen detallat del perfil de consum d’energia dels edificis o grups d’edificis, d’una instal¬∑laci√≥ o operaci√≥ industrial o comercial, o d’un servei privat o p√ļblic, amb inclusi√≥ del transport dins de les instal¬∑lacions o, si s’escau, flotes de vehicles.

L’auditoria energ√®tica ha de cobrir, almenys, el 85% del consum total de l’energia final del conjunt de les instal¬∑lacions ubicades en el territori nacional que formin part de les activitats industrials, comercials i de serveis que la gran empresa, o grup, gestioni en el desenvolupament de la seva activitat econ√≤mica.

Si, s’ ha de considerar el transport amb flota pr√≤pia. No computar√† el transport realitzat mitjan√ßant empresa externa que no pertanyi al grup empresarial.

Sí, sempre que el sistema de gestió, basat en normes europees o internacionals i certificat per un organisme independent, incloent-hi una auditoria energètica realitzada segons les directrius mínimes que especifica el Reial decret.

Dep√®n de cada cas particular i del nivell d’ autoexig√®ncia de la pr√≤pia empresa. En el cas de realitzar l’ auditoria energ√®tica, aquesta s’ haur√† de realitzar cada 4 anys i l’ empresa no est√† obligada a realitzar les millores proposades. En el cas d’ implantar un sistema de gesti√≥ energ√®tica, no s’ haur√† de realitzar l’ auditoria cada 4 anys perqu√® √©s un sistema que es revisa de forma anual i, en aquest cas, es garanteix la implementaci√≥ de propostes d’ estalvi energ√®tic, ja que el sistema exigeix la millora cont√≠nua.

No cal lliurar a l’ Administraci√≥ l’ auditoria, per√≤ ha d’ estar disponible per si aquesta la reclama. S√≠ que haur√† de comunicar el compliment del RD presentant comunicat segons model de l’ Annex I del RD a l’ √≤rgan competent de les comunitats aut√≤nomes, en el termini de tres mesos des de la seva finalitzaci√≥. En el cas de realitzar l’auditoria energ√®tica amb EPI, nosaltres ens encarreguem de realitzar la comunicaci√≥.

En aquest cas tamb√© poden comunicar el compliment del RD presentant comunicat segons model de l’ Annex I del RD,

Amb posterioritat a l’ entrada en vigor del RD, les grans empreses que durant almenys dos exercicis consecutius compleixin aquesta condici√≥ s’ hauran de sotmetre a la primera auditoria energ√®tica en el termini de nou mesos, sempre que no n’ hagin realitzat pr√®viament una en un termini inferior a quatre anys. A partir de la data d’ aquesta primera auditoria energ√®tica, les grans empreses se sotmetran a una nova auditoria cada quatre anys.

No hi ha cap obligaci√≥ al respecte segons el RD. La implantaci√≥ de les millores √©s volunt√†ria. No obstant aix√≤, en la seg√ľent auditoria, s’ haur√† d’ informar al respecte segons el model de comunicaci√≥ de l’ Annex I del RD.

EPI, Energia per la igualtat SCCL pot realitzar l’auditoria energ√®tica de compliment del RD 56/2016 en un termini d’un mes des de l’inici de la mateixa fins a la presentaci√≥ en Ind√ļstria. No obstant aix√≤, el temps dependr√† de la flu√Įdesa amb la qual l’ empresa faciliti la informaci√≥ demanada, la seva disponibilitat per a la realitzaci√≥ de visites a les instal.lacions, etc.

La implantació de la UNE EN ISO 50001 i la seva posterior certificació per empresa acreditada pot estar entre els 6 i els 12 mesos.
En el cas d’EPI, Energia per la Igualtat, SCCL, oferim el servei complet, en el qual ens ocupem de desenvolupar tota la documentaci√≥ del sistema i la seva implantaci√≥, amb el qual podem aconseguir que el temps d’implantaci√≥ sigui el m√©s r√†pid possible (d’uns 6 mesos).

Han de ser realitzades per auditors energ√®tics degudament qualificats, que compleixin els requisits especificats a l’ article 8 del RD. L’ auditoria energ√®tica pot ser un dels serveis que presti un prove√Įdor de serveis energ√®tics si disposa de personal qualificat com a auditor energ√®tic.

Els √≤rgans competents en mat√®ria d’ efici√®ncia energ√®tica de les Comunitats Aut√≤nomes tenen les compet√®ncies per a controlar la realitzaci√≥ de les auditories, inspeccionar i, en cas d’ incompliment, sancionar.

L’incompliment se sancionar√† segons la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovaci√≥ de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’efici√®ncia. Els seus articles 80 i 82 estableixen, respectivament, el r√®gim d’infracci√≥ (molt greu, el no fer l’auditoria; greu, dur-la a terme incorrectament, i lleu, no comunicar-la) i les corresponents sancions (amb m√†ximes de 60.000 euros, 10.000 euros i 1.000 euros respectivament).

CONTACTA AMB UN AUDITOR

Reial Decret 56/2016

Contacta amb nosaltres per aclarir qualsevol consulta sobre les obligacions o els tràmits relacionats amb el decret